Nieuwste Foto's

 • Een jaarlijkse traditie van het schuttergilde is het koningsschieten
 • Het uitbaggeren op diepte van het kanaal
 • Kanaaldijk N.O. Interieur Diddens en Van Asten (Didas). Controleafdeling. Serie opnames gemaakt tijdens de persrondleiding bij gelegenheid van de bouw van een showroom bovenop het hoofdgebouw
 • Avondopname van het eerste experiment met natrium straatverlichting door Philips NV op de rijksweg tussen Beek en Geleen
 • Sjang van Cranenbroek
 • Cursus Macht in Internationale Betrekkingen bij Studium Generale aan de TU Eindhoven
 • Programma voordrachten wijsgerige kring in Hogeschool Eindhoven
 • Plattegrond met indeling in wijken en subwijken.
 • Overzichtskaart van de gemeente Eindhoven waarop de bestemmingsplangebieden zijn aangegeven.
 • Een serie van 24 foto's betreffende het bezoek koningin Juliana aan Eindhoven ter ere van de opening van de tweede Technische Hogeschool (T.H.)
 • Een serie van 3 foto's betreffende het 50-jarig jubileum van de Philipsharmonie
 • Een serie van 12 foto's betreffende het verwijderen van lindebomen, Markt
images/hourglass.png

ZOEKEN...